משרדנו מציע את השירותים הבאים בתחום הנגישות:אישורי תוכניות להיתרי בנייה.


             
  אישורים לטופס 4 ותעודת איכלוס.
 

                                          אישורים לצורך רישוי עסקים 


 
                                                            סקרי נגישות למבנים קיימים.

תכנון נגישות פרטני בהתאם לסוג המובלות.