אודותינו

אחד האלמנטים המרכזיים בהבטחת שוויון זכויות עבור אנשים עם מוגבלות הוא הבטחת נגישות החברה לאנשים עם מוגבלות ובתוך כך נגישות הסביבה הבנויה, התחבורה ,המידע והתקשורת, כמו גם נגישות השירות ומוצריו, וזאת על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות להתערות בחברה, ללמוד, לתפקד, לעבוד, לנוע ולבלות על פי רצונם, יכולתם ומשאלותיהם.

"נגישות" – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי (מתוך חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) , התשס"ה – 2005)יועץ נגישות מתו"ס

ערן סויקה
השכלה :  מהנדס תעשייה וניהול ( רשום בפנקס המהנדסים ) מ.ר  115124 , הנדסאי בניין  מ.ר 29454 . בוגר המרכז האונביסיטאי יהודה ושומרון   ומורשה נגישות מתו"ס מ.ר 137
משנת 2001 הנני עוסק בניהול ופיקוח של מבנים מסחריים בהקפים גדולים , מבני מגורים ובתים פרטיים .