איך להנגיש?
 
כלים שימושיים - בניין קיים
* טופס בדיקת נגישות.
* מחשבון לו"ז- גורם פרטי.
* מחשבון לו"ז - רשות מקומית.
* מחשבון מקומות חנייה.
* מחשבון שיפועים נגישם.
להמשך קריאה >>
 
מדריך להנגשת בניינים קיימים.
להמשך קריאה >>
 
לוחות זמנים להנגשת בניין קיים.
להמשך קריאה >>
 
פטורים מביצוע התאמות נגישות ציבורי.
להמשך קריאה >>
 
הנחיות להנגשת רכיבים בבניין קיים.
להמשך קריאה >>