לקוחות

חברת הבנייה - "חסון מ.ש שדרה בע"מ"

חברת הבנייה - " בר ובניו"

חברת הבנייה - "שבח את שבח"

רשת בתי מלון - " קראון פלאז'ה"

בית מלון - " אסטוריה" בטבריה.

מפעל "צינורות" - ברמלה.

אדריכל- מיקי אוטמזגין.